Verschillende commissies van het koor:

Contactpersoon voor het organiseren van optredens is onze algemeen adjunct Rineke Verhoeven.

 

We hebben een muziekcommissie. Hiervan maken deel uit: Weia Uittenbogaard, Gerrie van Merkerk en namens het bestuur Rita Budding. Zij zoeken muziek uit en dragen dit voor aan het bestuur en de dirigent. Uiteindelijk beslist de dirigent na overleg met pianist en bestuur wat er uitgevoerd gaat worden.

 

We hebben een kleding commissie: Deze wordt gevormd door Heleen van Hoogdalem en Gijsje Hoving. Zij adviseren ons over de te dragen kleding tijdens de uitvoeringen.

Tevens vormen zij de verlotingscommissie. Ongeveer om de drie weken is er een verloting. Opbrengst komt geheel ten goede aan de centrale kas van het koor. De verkoop van de loten is in handen van Joop Labrie.

 

We hebben ook een bezoekdame die zorg draagt voor het bezoeken en eventueel kaarten versturen naar onze leden die ziek zijn of extra aandacht nodig hebben. Maria van Wiggen heeft deze taak op zich genomen.