Koormeester

Onze koormeester is Henny Verboom.

Henny draagt zorg voor verschillende zaken:

Voorbereiding van uitvoeringen, overleg over facilitaire zaken, instrueren van de koorleden vooraf aan de uitvoering.

Zorgt voor het goed en correct verlopen van de uitvoeringen.

Zij vervangt bij zijn afwezigheid de dirigent.